Geštalt konsultacijos ir psichoterapija

Medicina

«Senovės rytų medicina- jei žmogus ateina pas gydytoją jau sergąs, gydytojas privalo prieš jį nusilenkti ir atsiprašyti”. Gydytojas turėtų būti atsakingas , kad žmogus nesirgtų. “ – Shigeo Haruyama “Tikroji sveikata prasideda galvoje”

Perskaičiau ir supratau, kad man susiduriant su psichoterapiniais klientais tektų atsiprašinėti ir lankstytis nuolat.

Kodėl gyventi mokomės per vėlai, kai tenka jau laužyti išmoktas, kitų primestas taisykles? Kodėl nemylime savęs? Kodėl nežinome, kas yra sveikas egoizmas? Kodėl nemokame ekologiškai bendrauti ir kodėl esame toksiški savo vaikams? Tiek daug klausimų ir tiek mažai atsakymų mes žinome. Ir tai yra gyvenimas, kurį tariamės gyvenantys. Ir štai tokie radioaktyvūs sau ir kitiems ateiname į psichoterapiją....