Geštalt konsultacijos ir psichoterapija

Psichoterapijos paslaugos

Darbo kryptys

Darbo formos

 Teikiamos individualios konsultacijos tėvams, globėjams, seneliams:

Konsultacijos vyksta Vilniuje, jos gali būti lietuvių arba rusų kalbomis, taip pat per Skype.