Geštalt konsultacijos ir psichoterapija

Biblioterapija

                       Biblioterapija viena iš psichoterapijos rūšių jau on line…

 Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos projektas „Mes knygų s@loje“ - biblioterapinis žaidimas vaikams ir jaunimui

 Projektas „Mes knygų s@loje“ siekia per interneto erdvėje sukurtą biblioterapinį žaidimą bendraujant nuotoliniu būdu, spręsti socialinės rizikos vaikų ir jaunimo psichosocialines problemas, stiprinant jų psichinę sveikatą. Projekte dalyvaus Vilniaus m. savivaldybės centrinės bibliotekos Antakalnio, Karoliniškių, Naujosios Vilnios, Pilaitės, Tomo Zano ir „Saulutės“ bibliotekų, Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų bei vaikų ir jaunimo dienos centro „Mūsų nameliai“ vaikų ir jaunimo grupės.

 Projekto partneriai ir naudos gavėjai: Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai, vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“, Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Psichoterapinius biblioterapinius užsiėmimus veda : Psichologė Veronika Mudėnaitė, Geštalto psichoterapeutė Daiva Žukauskienė            

Projektas dalinai finansuojamas iš programos „Bibliotekos pažangai 2“ ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos programos bendruomenių projektams įgyvendinti lėšų.Tinklalapis

: http://www.vcb.lt/

https://www.facebook.com/MesKnyguSaloje/timeline